Přístaviště - technické parametry

Vlastní přístaviště je realizováno tříúrovňovou betonovou deskou (výška 30cm, 50cm a 70cm nad běžnou hladinou) o délce 30m osazenou 9 úvazníky (pacholaty). K přístavišti vede asfaltová cesta. Sjezdová rampa, umožňující příjezd vleků s loďmi až k hladině řeky NEBYLA realizována.