Jízdy lodí Píďou

Výletní loď Píďa je motorová vyhlídková loď s kapacitou 30 osob. Je přizpůsobena především pro zábavné plavby uzavřených společností. Na lodi je instalován příruční gril, který umožňuje přípravu pokrmů během plavby přímo na palubě. Po dohodě je možno vzít výčepní zařízení. Vzhledem k jejímu nízkému ponoru je schopna se plavit i za sníženého stavu vody v řece a umožňuje tak využití i v nejteplejších letních měsících, kdy bývá minimální průtok. Z tohoto důvodu je velmi vhodná ke koupání v panenské přírodě. Její plochá příď umožňuje přistání přímo na pískových lavicích meandrujícího toku a koupání a slunění na nejčistším přírodním říčním písku, který je také v nedalekém Bzenci-přívoze těžen a zpracováván. 

Loď je provozována celoročně až do zámrazu, je kotvena přímo na řece Moravě v přístavišti Rohatec-kolonie. Plaví se po úseku řeky Moravy od hodonínského jezu, kde je možnost přistání a občerstvení až po jez ve Vnorovech, tedy cca 22km vodního toku. Úsek od  hodonínského jezu po přístaviště Rohatec-kolonie je regulován, dále je pak tok řeky přirozený, pravidelně meandrující v divokých zátočinách, přičemž se detailní tok každoročně mění. V této části je také dislokovaná tzv. "ptačí rezervace", oblast výskytu vzácných vodních i jiných ptáků, chráněných zákonem. Do této lokality se také navrátil bobr evropský a často se zde objevuje také bobr kanadský. Důkazem toho jsou časté "okusy" a "shozy" stromů poblíž vodního toku.

Z těchto důvodů také organizujeme poznávací plavby pro školní mládež - obzvláště je oblíbený poznávací výlet, spojený s koupáním na pískových lavicích, návrat do přístaviště a ukončení dne u táboráku.

Aktuální ceny projížděk jsou zveřejněny na úvodní stránce.